Vodič: Kako napraviti biznis plan

Biznis, plan predstavlja tekstualni opis budućnosti vašeg poslovanja, odnosno dokument u kojem se objašnjava šta planirate da uradite i na koji način. Vrednost jedne firme danas se više ne određuje na osnovu dosadašnje zarade, već na osnovu pouzdane projekcije koliko će zaraditi u budučnosti.

Ako pribeležite makar i pasus na poleđini koverte ili salvete, u kome opisujete vašu poslovnu strategiju, napravili ste plan ili barem zametak plana.

Biznis planovi su po svojoj suštini strateški i najčešće se odnose na vremenski ograničen period. Počinjete ovde, danas (ili u budućem bliskom trenutku), sa precizno određenim resursima i mogućnostima, a želite da dođete do trenutka u nešto daljoj budućnosti (u najvećem broju slučajeva od 3 do 5 godina) kada će vaš biznis imati drugačiji profil: drugačiji skup resursa i mogućnosti, te (logično) i veću profitabilnost i veća novčana sredstva. Vaš plan pokazuje kako ćete stići odavde do tog trenutka u nešto daljoj budućnosti. 

Biznis plan treba da sadrži sedam nezaobilaznih informacija.

Rezime biznis plana

Posmatrano u celini, odmah nakon naslova, a često i čitave naslovne stranice, stoji kratak pregled kompletnog plana. To je važno i korisno, jer rezime treba odmah na početku da obavesti čitaoca o onome što sto je razrađeno na narednim stranicama: šta želite da postignete i šta konkretno nameravate da uradite.

Opis posla

Opis posla najčešće počinje sa kratkim opisom industrije. Kada se opisuje industrija, govori se o aktuelnim okolnostima i prilikama, kao i o mogućnostima u budućnosti. Takođe, opis posla treba da pruža informacije o različitim tržištima i dominantnim trendovima u datoj industriji, uključujući i nove proizvode ili događaje koji mogu biti od koristi, odnosno o onima koji mogu negativno uticati na vaš posao.

Strategije tržišta

Strategije tržišta su rezultat detaljne analize tržišnih prilika. Analiza tržita omogućuje preduzetniku da se upozna sa svim aspektima konkretnog tržišta, tako da se ono može precizno definisati. Na osnovu te vaše definicije kompanija će se pozicionirati na tom tržištu kako bi ostvarila svoj udeo u prodaji i ostvarila profit.

Uporedna analiza

Svrha uporedne analize je da se utvrde prednosti i slabosti konkurenata unutar vašeg tržišta i odrede strategije koje će vam koje če vam u perspektivi obezbediti konkurentnost. Osim očiglednih kvalitativnih i kvantitativnih prednosti, na osnovu uporedne analize moguće je identifikovati i kapitalizovati eventualne slabosti konkurencije, bilo postojeće, bilo potencijalne, na primer u okviru ciklusa razvoja proizvoda i slično. U tržišnoj “utakmici” moguće je i generisati prepreke konkurenciji, u nastojanju da joj se predupredi prodor na vaše tržište.

Dizajn plan i plan razvoja

Svrha ovog odeljka u izradi biznis plana je da pruži potencijalnim investitorima opis koncepcije proizvoda, mapira njegov razvoj u kontekstu proizvodnje, marketinga i same kompanije, te da predloži budžet za razvoj koji će omogućiti kompaniji da postigne svoj cilj.

Plan poslovanja i upravljanja

Plan poslovanja i upravljanja je napravljen da opiše kako se odvija posao na dnevnom nivou u redovnim okolnostima. Plan poslovanja raščlanjuje strukturu organizacije, pružajući uvid u informacije poput spektra odgovornosti menadžmenta, konkretne podele poslova i funkcija, koji treba da budu dodeljeni svakom sektoru u kompaniji, visinu kapitala koji je potrebno uložiti u kompaniju, kao i detaljnu projekciju troškova.

Finansijski faktori

Finansijski podaci o poslovanju uvek stoje na kraju biznis plana, ali to ne znači da je taj deo plana manje važan od gore navedenih. Jednostavno radi se o poslovnoj praksi da se definiše i potencijalnom kupcu predstavi prvo kompletan obrazac poslovanja, pa tek onda saopšti finansijski obim poslovanja.