Da li ulaziti u biznis sa partnerom ili ne?

Da li ulaziti u biznis sa partnerom ili ne?
1,2,3,