Vodič: Kako da lakše i brže prodate biznis

Prodajete firmu? Obratite pažnju na nekoliko stvari, bićete u poziciji da cenu odredite realno, a biznis prodate lakše i brže.

Prodaja je stresna delatnost i neizvesna buduća okolnost, najviše u pogledu realizacije cene. Dodatnu komplikaciju predstavlja nedostatak iskustva i nemogućnost angažovanja profesionalne pomoći u uslovima kad prodajete sve ili gotovo sve što ste u životu stekli. Ovi saveti su tu da vam ukažu na šta da obratite pažnju kako biste povećali izglede da realno odredite i da postignete ciljanu cenu.

Koliko je vaš biznis atraktivan?

Prva stvar koju treba da obavite je da ispitate koliko je vaš biznis privlačan. Stabilni prihodi, postojana baza klijenata, poslovni ugovori koji ističu tek kroz nekoliko godina, kao i potencijal za sklapanje novih, uvek su atraktivni potencijalnim kupcima.

Pripreme za prodaju biznisa započnite
bar nekoliko meseci unapred

Dobro i precizno prikazani bilansi stanja i uspeha olakšavaju da prenos na novog vlasnika proteče skoro neprimetno.

Procenite koliko vaš posao vredi,
da biste mogli da precizno i realno odredite cenu

Najbolja varijanta je da unajmite profesionalnog konsultanta. Ukoliko nemate tu mogućnost, odedite ukupnu vrednost imovine i kapitala i proverite koliko je sličnih ponuda već na tržištu.

Prikupite sve relevantne izveštaje i
dokumentaciju o poslovanju

Trebalo bi organizovati poslovnu dokumentaciju za najmanje dve-tri godine unazad. Popišite opremu koja ulazi u prodajnu masu i kontakte vezano za prodaju i nabavku, i naznačite svu relevantnu dokumentaciju;

Ako su okolnosti na tržištu povoljne,
proširite bazu kupaca

Akvizicija potencijalnih kupaca je u biti dugotrajan proces, pa je dobro da ih skupite nekoliko, za slučaj da prvi pokušaji propadnu. Uz dobro osmišljenu marketinšku kampanju, međutim, to vreme je moguće skratiti na nekoliko meseci.