Šta treba da uradite da biste uspešno prodali svoju pekaru?

Često prodavci biznisa, pre svega ugostiteljskih, cenu određuju po tome koliko su oni uložili u biznis pa minimum toliko žele i da povrate. S druge strane, to nije rezon koji primenjuju kupci.

Kupce uglavnom ne zanima koliko je prodavac uložio u restoran već koliko restoran trenutno zarađuje i koji je eventualno potencijal daljeg rasta i dodatne zarade restorana.
Dakle, moguće je da je prodavac uložio mnogo novca u pekaru a da ona ne vredi toliko, ili da inicijalna ulaganja nisu bila velika, a da vrednost pekare (kao biznisa) značajno prevazilazi ulaganja.

S obzirom na navedeno, od ključnog je značaja pravilno određivanje cene i mogućnost da se potencijalnom kupcu ona argumentovano obrazloži. Da biste to mogli da uradite, izuzetno je važno da na svoju pekaru primenite dobre prakse poslovanja koji će vam omogućiti da sva ulaganja pratite i znate njihove rezultate i kako su tačno dovela do boljeg poslovanja i profita.

Zato prvo napravite finansijski plan za svoju pekaru, ako ga nemate. On mora sadržati sve mesečne troškove, od zakupa i komunalija, do cene sastojaka i platnog spiska. Pošto izračunate mesečne troškove, jasno je da za ostvarivanje profita morate odrediti cene vaših pekarskih proizvoda tako da pokriju troškove, uzevši u obzir količinu prodatih proizvoda.

To znači da morate detaljno pratiti kako se koji proizvod prodaje, i u kojoj količini. To će vam omogućiti ne samo da prilagodite cene, nego i da prilagodite inventar i nabavku tako da na minimum svedete broj proizvoda koji vam ostanu neprodati na kraju dana.
Na sajtu https://www.biznisberza.com/ se pekare često pojavljuju u ponudi, tako da možete da steknete dobru sliku o tome šta se nudi na tržištu, kao i da saznate koje su specifičnosti pojedinih pekara, pre nego što donesete konačnu odluku o prodaji svoje.