Šta je biznis transfer i kako se primenjuje?

Po definiciji, to je proces prenošenja poslovanja na drugu osobu ili kompaniju čime se obezbedjuje kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti firme.

U zavisnosti na koga se se prenosi poslovanje, biznis transfer se drugačije realizuje.
Imamo primere preuzimanja vlasničkih i menadžerskih funkcija sa jedne firme na drugu, na zaposlene i menadžere, ali u porodičnim kompanijama na članove porodice i decu.

U Srbiji i regionu, s obzirom da se tek prva generacija preduzetnika sprema za penziju, ovo je tek početak za biznis transfere.
U zemljama koje imaju dugačku tradiciju preduzetništva i privatnog vlasništva u kompanijama, ova praksa je razvijenija, i najčešće su povezane sa odlaskom u penziju vlasnika, promenom profesije ili interesa, kao i željom da se pokrene novi preduzetnički poduhvat.
Predvidjanja su da će biznis transfer u modernoj ekonomiji tek doživeti svoj vrhunac jer se povećava broj akvizija firmi, i nove generacije ne razmišljaju da rade jedan posao ceo život, tako da će se kupovina i prodaja firmi povećavati sa novim ritmom poslovnog života.

U Evropskoj uniji udeo preduzeća koja se prodaju nakon povlačenja vlasnika iz poslovanja iznosi gotovo 40 odsto, a oni imaju iskustva u transferu poslovanja i postoji razvijen sistem podrške za vlasnike kompanija u tom procesu.
Prema nedavnom istraživanju koje je radila kompanije ASEE i agencija Masmi ovo su podaci:
U Srbiji samo 6 procenata vlasnika misli da će preduzeće biti prodato. Njih 77 posto živi u nadi da će porodica da nastavi poslovanje i održi vlasništvo nad preduzećem. 98% vlasnika u Sbiji ima decu,a više od 60% ima dvoje dece.

Upravo nedostatak iskustva u transferu poslovanja predstavlja otežavajuću okolnost u sprovodjenju tog procesa u Srbiji, s obzirom da je većina (92.2%) privatnih preduzeća u Srbiji osnovana u poslednjim decenijama prošlog vela i u njima se i u njima se očekuju biznis transferi.
Posedovanje iskustva u ovom procesu pomoglo bi vlasnicima u razumevanju složenosti procesa prenosa poslovanja, i podstaklo bi ih na na pravovremenu pripremu.