5 KLjUČNIH INDIKATORA SIGURNOSTI INVESTICIJE

Iskusni investitori se detaljima potencijalne investicije bave tek nakon što procene ključne činioce i odluče da vredi da joj posvete više vremena. Na šta tačno paze prilikom izbora?

Nema tog investitora, verovatno i čoveka uopšte, koji ne bi voleo da udvostruči svoj novac preko noći. Realnost je takva da je za povraćaj investicije potreban ipak duži vremenski period, tokom kojeg različiti lakše ili teže predvidivi faktori utiču na porast odnosno smanjenje njene ukupne vrednosti.

Iako je budućnost praktično nemoguće predvideti, moguće je identifikovati osobine koje jedan biznis, kao oblik investicije, čine otpornim na najveći broj potencijalno ugrožavajućih, nepredviđenih okolnosti. Upravo na njih pažnju obraćaju svi iskusni investitori kada traže povoljnu priliku za investiranje.

1. Održivost

Mali biznis treba da je održiv. Održivost u ovom kontekstu znači da biznis nije vezan za trend, odnosno da je biznis model i biznis plan koncipiran tako da će potreba za njim postojati i u budućnosti, makar i doglednoj.

2. Baza klijenata

Klijenti - mušterije, kupci, korisnici vaših usluga - na koji god način da se definišu, čine izvor zarade svakog biznisa, a veličina je u ovom slučaju direktno proporcionalna kvalitetu.

3. Tržište

Klijenti koji nisu već, odnosno još uvek, u bazi pronalaze se na tržištu. Jako je važno upoznati se s tržištem barem 5 godina unazad i sagledati projekciju isto toliko unapred, ili koliko je moguće.

4. Potencijal za dalji rast

Rast je prirodna osobina zdravog biznisa i zavisi od brojnih faktora (pre svega tržišnih). Često je dovoljno da samo neki od njih budu stabilni da bi perspektiva bila obezbeđena.

5. Cena

Ukoliko je cena takva da se čini povoljnom treba biti oprezan. Sve što naginje kvalifikaciji “previše dobro da bi bilo realno”, to verovatno i jeste, a skriveni nedostaci samo čekaju da zaskoče neiskusnog investitora, koji nije uradio svoj “domaći”, i da čitavu stvar ispostave neisplativom.