Zdrava hrana

Beograd
7.000 €
100% Vlasništva
Vrsta delatnosti
Prodavnice hrane, zdrava hrana
Prodaja biznisa
Ceo Biznis
Vlasnička struktura
Jedan vlasnik 100%
Prostorije za obavljanje delatnosti
U zakupu, Mesečni zakup: 100 €
Finansijski detalji
Cena: 7.000 €
Prihod: 1 € (2020)
Profit: Na zahtev (2020)
Plan lokala
-
 
Otvoren je 2014 godine.
Odlična lokacija, stalni kupci i stabilno poslovanje.
Lokal je profitabilan, prihodi su stabilni, tako da nema ni sezonske varijacije u prometu.
U okolini nema konkurencije jer je koncept drugačiji od ostalih lokala u okruženju.
Prodaje se iz privatnih razloga.